Laman dari 3


PENAFIAN:
Maklumat yang anda berikan adalah sulit dan akan digunakan bagi tujuan kajian dan penyelidikan sahaja.


PENGENALAN:
Kaji selidik ini dijalankan oleh Pusat Penyelidikan Tingkah Laku Pengguna Jalan Raya, Institut Penyelidikan Keselamatan Jalan Raya Malaysia (MIROS) di bawah Kementerian Pengangkutan Malaysia. Ia bertujuan untuk mendapatkan pendapat dan pandangan orang awam terhadap aktiviti penguatkuasaan dan advokasi keselamatan jalan raya di Malaysia.

Kajian ini sama sekali tidak memerlukan nama dan butiran peribadi anda selain daripada soalan yang telah disenaraikan. Sila beri jawapan dengan sejujurnya demi membantu negara membina masyarakat yang mengutamakan keselamatan jalan raya.

Kajian ini akan mengambil masa selama 5-10 minit. Sila tekan butang Teruskan sehingga tamat (butang Hantar & Selesai).